Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
levitace
levitace... 

TAJEMNÁ LEVITACE
Po celá staletí bývají v různých koutech světa zaznamenávány neuvěřitelné zprávy o lidech plujících vzdušným prostorem bez pomoci jakéhokoli technického zařízení nebo o těžkých kamenných blocích a obrovských sochách přemisťovaných na velké vzdálenosti jen působením psychické energie.

Schopnost překonávat zemskou přitažlivost je jedním z nejtajemnějších, dodnes neobjasněných úkazů. Nelze pochybovat o tom, že někteří jedinci se v jistých okamžicích dovedou jakoby zbavit gravitace, zvednout se a vznášet se. Zní to nepravděpodobně, ale podivuhodné indicie a četná svědectví z nejrůznějších koutů světa naznačují, že na zkazkách o lidech vznášejících se prostorem bude přece jen něco pravdy.

HISTORIE

Levitace, jak samovolné či záměrné "poletování lidí vzduchem" nazýváme, byla známa již v dávnověku. Při svém putování napříč Saharou jsme si v pohoří Ahaggar mohli prohlédnout prastaré skalní kresby znázorňující lidské postavy vznášející se volně prostorem. Byla to vzpomínka na létání ve snu, nebo svědectví o lidech, kteří to dokázali? V blízkosti Rio Magdalena v Kolumbii se dochovaly pověsti o kouzelnících pohybujících se těsně nad zemí. V Peru se nacházejí prastaré tkaniny s vyobrazením lidských postav plujících ovzduším. Civilizace Mochiců zanechala na více než stu tisících keramických výtvorů podrobné svědectví o svém způsobu života. Na několika nádobách lze zřetelně rozeznat postavu levitující pod rukama mága. V Národním muzeu v Dillí jsou vystaveny skulptury s motivy překonávání zemské tíže pouhou silou vůle. V Marvelově knize ze čtrnáctého století je předloženo svědectví o létajících kouzelnících. V řadě černošských bájí i v legendách Blízkého a Dálného východu jsou četné zmínky o svatých mužích plujících vzduchem. Levitace může být i nechtěným produktem náboženské extáze. Lidé, kteří upadnou do transu, se vznášejí nejen k úžasu přihlížejících, ale často ike svému překvapení.

NA KŘÍDLECH MAGIE

Zdařilou levitaci pozoroval dokonce i císař František I. se svými dvořany. Hrdinou neobvyklé produkce byl mystik Schindler, který se holedbal, že se pouhou silou vůle vznese kdykoli do výše a může tam setrvat alespoň čtvrt hodiny. Panovník se rozhodl jeho tvrzení prověřit. Svědectví o úspěchu zkoušky se zachovalo díky svobodnému pánovi du Prel: "Panovník dal z vysokého sálu císařského hradu odstranit lustr a místo něho zavěsil peněženku se sto dukáty. Ty si měl ponechat Schindler, pokud by se mu je podařilo bez jakýchkoli pomůcek sundat. Schindler se asi minutu namáhavě rozcvičoval, ale nakonec se skutečně dokázal vznést a peněženku uchopit. Potom se pod stropem obrátil do vodorovné polohy a několik minut ležel, jako by si chtěl po námaze odpočinout. Nakonec se pomalu snesl zpět na podlahu." K nejproslulejším médiím, o nichž se traduje, že naprosto dokonale ovládala levitaci, patřil Daniel Douglas Home. Tento muž se často zúčastňoval spiritistických seancí. V srpnu roku 1852 na spiritistickém večírku uspořádaném bohatým výrobcem hedvábí Wardem Cheneyem v Connecticutu se stalo něco, čím se Home okamžitě proslavil. Přítomný vydavatel listu Hartford Times F. L. Burr o tom napsal: "Najednou se Home zvedl od podlahy, aniž některý z přítomných tušil, co se bude dít. Ještě jsem ho držel za ruku, když jsem najednou viděl jeho nohy, které se vznášely třicet centimetrů nad podlahou. Třásl se vzrušením po celém těle a pak se zvedl až ke stropu pokoje, kterého se lehce dotýkal jak rukama, tak nohama." Home se brzy stal známým a předváděl své umění na četných večírcích. Kromě mnoha příznivců měl Home i početnou armádu odpůrců. Tvrdilo se, že je dovedným hypnotizérem, který své skutky ve skutečnosti nepředvádí, ale publiku je pouze sugeruje. Jistý Frank Podmore ho přistihl, jak si předem prohlíží okna a římsy, z nichž měl při jednom pokusu vyletět do prostoru, a vznesl obvinění, že Home využívá technicky perfektně připravené triky. To nebylo dost dobře možné. Home levitoval více než stokrát v nejrůznějších místech - od malých pokojů přes rozměrné sály až po venkovská prostranství - a za různých světelných podmínek. Instalace složitých pomůcek v domech, kam přišel poprvé až krátce před produkcí, byla vyloučena.

NÁCVIK LEVITACE

Nelze popřít, že některé případy levitací jsou jen dokonalou jevištní iluzí. U lidí upadajících do transu jejich prokazatelně reálný pohyb vzduchem můžeme vyvrátit jen stěží. Navíc se v poslední době objevují zajímavé případy, které dokazují, že schopnost vznášet se lze získat i odpovídajícím cvikem. V některých buddhistických klášterech se provádějí zvláštní duchovní a dechová cvičení, jejichž cílem je zbavit tělo obvyklé tíže a opatřit je "neviditelnými křídly". Absolventi musí prokázat nabytou schopnost levitace zvláštní zkouškou. Vstoupí do úzké, téměř dva metry hluboké jámy a jediným výskokem z místa se snaží dostat na povrch. Jsou-li dobře připraveni, dokáží to snadno. Alexandra David-Nellová, která žila čtrnáct let v Tibetu, se zmiňuje o nahém muži, který byl ovázán těžkými řetězy. Průvodce jí řekl, že tělo tohoto sadhua v důsledku mystických cvičení zhublo tak, že bez zatížení by ulétl.

TOPlist
Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek